Aktualności Aktualności

Powrót

Badania archeologiczne

Badania archeologiczne

Kilka dni temu, na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Gniewkowo zakończył się dziewiąty sezon badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.  Prowadzono prace na stanowisku nr 50 w Brzozie, które położone jest w północno-wschodniej części toruńskiego poligonu artyleryjskiego. Jest to miejsce szczególne z uwagi na dziedzictwo archeologiczne i przyrodnicze, ponieważ znajdują się tu najstarsze ślady obecności człowieka w Kotlinie Toruńskiej datowane ogólnie na czasy około 12 000–10 000 lat temu oraz unikatowa roślinność.

Teren do badań archeologicznych udostępniony został przez Nadleśnictwo Gniewkowo i Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Badania archeologiczne prowadziła wraz z zespołem dr Beata Bielińska-Majewska z Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu. Prace finansowane były ze środków Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Muzeum Okręgowego w Toruniu.

W wyniku przeprowadzonych prac odnaleziono liczne wytwory krzemienne, formy techniczne, odpady oraz narzędzia krzemienne. Poza tym odkryto pojedyncze przedmioty kamienne oraz kilka fragmentów silnie rozdrobnionych kości zwierzęcych. Odkryte zabytki powiązano z późnopaleolitycznymi społecznościami określanymi jako „łowcy reniferów”.

Północno-wschodnia część poligonu toruńskiego, gdzie prowadzono badania wykopaliskowe, to jeden z największych kompleksów osadnictwa datowanego na schyłkowy paleolit na Niżu Polskim i miejsce jednostkowe w Kotlinie Toruńskiej. Na tym terenie obecne są najstarsze uchwytne źródła archeologiczne związane z obecnością ludzi u schyłku starszej epoki kamienia. To miejsce o znacznych walorach archeologicznych i przyrodniczych, które należy szczególnie chronić, zabezpieczyć i umożliwić do dalszych badań naukowych.

Tekst i Fot: dr Beata Bielińska Majewska