Aktualności Aktualności

Powrót

Dostawa kontenera chemicznego na potrzeby magazynowania środków chemicznych stosowanych w LP

Dostawa kontenera chemicznego na potrzeby magazynowania środków chemicznych stosowanych w LP

Dostawa kontenera chemicznego na potrzeby magazynowania środków chemicznych stosowanych w LP

numer referencyjny SA.270.20.2022.WK

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/22105/summary

Termin składania ofert: 18.05.2022 10:00

Termin otwarcia ofert: 18.05.2022 10:15