Aktualności Aktualności

Powrót

EKO - LIDER II EDYCJA 2019R.

EKO - LIDER II EDYCJA 2019R.

Uczniowie klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu  podjęli działania ekologiczne w ramach projektu w konkursie ”Ekologiczny Edukator Szkolny – II Edycja 2019”. Konkurs ten jest częścią szerszego projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko –  pomorskiego. Lubię tu być…na zielonym!” organizowanego przez Województwo Kujawsko- Pomorskie. Na realizację swojego projektu Szkoła otrzymała granty.

       Projekt w konkursie Eko – Lider II edycja 2019 obejmował szereg zadań mających na celu promocję Lasów  Balczewskich i Rezerwatu Balczewo wśród lokalnej społeczności. W celu zebrania niezbędnych informacji do projektu uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Leśnictwa Balczewo. Na leśnej ścieżce dydaktycznej zapoznali się z florą i fauną Lasów Balczewskich, funkcjonowaniem leśnego ekosystemu, przyrodą Rezerwatu Balczewo oraz możliwościami rekreacyjnymi tych terenów. Przeprowadzony został wywiad z panem Leśniczym Arturem Feliksiakiem. Na terenie Rezerwatu Balczewo udało się zaobserwować żurawie. Obecność tych ptaków na zagrożonych wysychaniem terenach bagiennych była miłą niespodzianką. Na zakończenie wycieczki uczniowie wzięli udział w przygotowanym przez kolegę - głównego uczestnika Konkursu - quizie na temat Lasów Balczewskich i Rezerwatu Balczewo.

      Wykonane  przez uczniów na podstawie własnych obserwacji i dostępnych źródeł wiedzy  materiały promocyjne, wydrukowane w formie ulotek i plakatów, udostępnione zostały  społeczności szkolnej oraz mieszkańcom Inowrocławia w Bibliotece Miejskiej i siedzibie Starostwa Powiatowego  w Mątwach.

       W celach promocyjnych przygotowane zostały i umieszczone na terenie Leśnictwa Balczewo skrzynki geocachingowe oraz tablice informacyjne. O możliwości wykorzystania gry terenowej geocaching do zwiedzania ciekawych miejsc w okolicy, w tym również do poznawania przyrody, uczniowie szkoły dowiedzieli się na zorganizowanym spotkaniuz zaproszonymi gośćmi – specjalistami w dziedzinie geocachingu.

Informacje o podejmowanych działaniach w ramach pracy konkursowej zostały przedstawione na zebraniu z rodzicami oraz rozpowszechnione w lokalnych mediach (inowrocławskich portalach informacyjnych). Całość projektu została udokumentowana w formie filmu.

 Uczniowie Szkoły mają nadzieję na szersze zainteresowanie się, tym położonym blisko Inowrocławia, leśnym obszarem, nie tylko jako doskonałym miejscem do rekreacji dla młodszych i starszych osób, ale jako cennym darem natury, który na pewno warto poznać i ochronić dla przyszłych pokoleń.  

Powyższa informacja oraz zdjęcia udostępnione przez Panią Ewę Galczewską.