Aktualności Aktualności

Powrót

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej SA.270.24.2023.WK

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej SA.270.24.2023.WK

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo, działając zgodnie z art. 253 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. Zm – „PZP”) informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w wariancie I – bez negocjacji pn. „ Modernizacja ogrodzenia szkółki leśnej Odolion” - załącznik nr 1

Materiały do pobrania