Aktualności Aktualności

Powrót

Informacja o wynikach postępowania dla pakietów I - IX SA.270.60.2022.WK

Informacja o wynikach postępowania dla pakietów I - IX SA.270.60.2022.WK

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
dla pakietów od I do IX

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo informuje o wynikach postępowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2023” – pakiet I - IX - załącznik nr 1

Materiały do pobrania