Aktualności Aktualności

Powrót

Informacja o wynikach postępowania dla pakietu VII Pieczenia

Informacja o wynikach postępowania dla pakietu VII Pieczenia

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo informuje o wynikach postępowania w zakresie Pakietu VII Pieczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2022”.