Aktualności Aktualności

Powrót

Informacja o wynikach postępowania SA.270.39.2022.WK - załącznik nr 1

Informacja o wynikach postępowania SA.270.39.2022.WK - załącznik nr 1

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

SA.270.39.2022.WK

 

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla fragmentarycznej modernizacji systemu monitoringu wizyjnego pożarów nadleśnictwa Gniewkowo”