Aktualności Aktualności

Powrót

Informacja o wynikach postępowania SA.270.44.2022.WK

Informacja o wynikach postępowania SA.270.44.2022.WK

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym (wariant I – bez negocjacji) pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego służby leśnej Balczewo wraz z wymianą pokrycia dachowego”