Aktualności Aktualności

Powrót

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETÓW I - VI, VIII - XIII

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETÓW I - VI, VIII - XIII

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo informuje o wynikach postępowania w zakresie Pakietów I - VI, VIII - XIII w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2022”.