Aktualności Aktualności

Powrót

Informacja z otwarcia ofert SA.270.67.2021.WK

Informacja z otwarcia ofert SA.270.67.2021.WK

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZESTAWIENIE OFERT I DANYCH WYKONAWCÓW zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla fragmentarycznej modernizacji systemu monitoringu wizyjnego pożarów Nadleśnictwa Gniewkowo”