Aktualności Aktualności

Powrót

Inowrocławska Policja i Nadleśnictwo Gniewkowo działają razem w ramach KMZB

Inowrocławska Policja i Nadleśnictwo Gniewkowo działają razem w ramach KMZB

Wspólna służba policjantów i leśników obejmująca zasięgiem działania Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu i Nadleśnictwo Gniewkowo, jest prowadzona na różnych płaszczyznach. Także w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa można zaznaczać różne sygnały dotyczące nieprawidłowości, zagrożeń i niepokojących zachowań. Wśród nich są też takie, które dotyczą obszarów leśnych.  Wczoraj (13.01.20r.) w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział: Nadleśniczy Mariusz Heidinger, pełniący obowiązki Komendanta Posterunku Straży Leśnej Adam Gotowalski i strażnik leśny Jarosław Bogusiewicz oraz policjantkiasp. szt. Izabella Drobniecka i asp. Justyna Piątkowska.

Właśnie dlatego, by chronić las oraz propagować policyjne narzędzie jakim jest KMZB, policjanci i strażnicy leśni opracowali kalendarz. Jest on wyjątkowy, bo zawiera prace plastyczne nagrodzonych uczniów w konkursie pt. „Wiem, co to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - katalog zagrożeń, jak im przeciwdziałać”. Finał konkurs odbył się w ubiegłym roku, a autorami prac była młodzież klas od IV do VIII.

Wśród nagrodzonych prac były takie, których tematyka dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nad wodą, przeciwdziałania przemocy oraz zachowań związanych z lasem. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa daje właśnie możliwość zaznaczania sygnałów tj.: dzikie wysypiska śmieci, nielegalna wycinka drzew, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zdarzeń leśnych, czy kłusownictwo.

Policjanci i leśnicy współdziałają w ramach wspólnych służb, by przeciwdziałać zagrożeniom powstającym na terenie lasów. Prowadzone są też wspólne działania na gruncie profilaktyki. Kalendarz został sfinansowany przez Nadleśnictwo Gniewkowo
i jest przeznaczony dla szkół, przedszkoli oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu inowrocławskiego. Ma on przypominać o określonych zasadach unikania zagrożeń i promować Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W 2019 roku koordynatorzy KMZB w inowrocławskiej komendzie odczytali z Mapy łącznie 1241 zgłoszeń. Weryfikacja ich skutkowała tym, że 409 sygnałów policjanci potwierdzili, 325 wyeliminowali, a 23 skierowali do innych instytucji, bo w ich gestii leży zajęcie się zagadnieniem. Najczęściej zgłaszanymi sygnałami było: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych - 356 zgłoszeń, nieprawidłowe parkowanie – 347, przekraczanie dozwolonej prędkości – 182, niewłaściwa infrastruktura drogowa – 84, używanie środków odurzających – 51, gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 43.

Kalendarz został opracowany przez koordynatorów KMZB z inowrocławskiej komendy: st. asp. Dariusza Filipczaka, mł. asp. Łukasza Gamrata, asp. szt. Izabellę Drobniecką i asp. Justynę Piątkowską.

asp. szt. Izabella Drobniecka

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu