Aktualności Aktualności

Powrót

Konkurs plastyczny "NIezapominajka Polska"

Konkurs plastyczny "NIezapominajka Polska"

Jak co roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie organizuje konkurs plastyczny pt.: "NIEZAPOMINAJKA POLSKA" Nadleśnictwo Gniewkowo jest patronem tego wydarzenia.

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „ NIEZAPOMINAJKA POLSKA"

pod patronatem Nadleśnictwa Gniewkowo

 

TEMAT KONKURSU: „Niezapominajka Polska"

CELEM KONKURSU JEST:

- propagowanie Święta Niezapominajki, przypadającego na 15 maja,

 - budzenie wrażliwości na piękno przyrody,

 - rozwijanie nawyków proekologicznych,

- rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną,

- zaprezentowanie swojej twórczości  przez stosowanie  różnorodnych technik  plastycznych.

UCZESTNICY

Uczniowie szkół podstawowych: kategoria  klasy 0-III, kategoria  klasy IV-VI

 Ilość prac z jednej placówki – maksymalnie 3 (z każdej kategorii)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznie z hasłem konkursu.

2. Prace muszą być wykonane indywidualnie (zbiorowe nie będą oceniane).

3. Format pracy A4. (Prosimy, aby przesyłane prace, były odpowiednio zabezpieczone przed pogięciem.)

4. Technika dowolna.

5. Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać wypisane na odwrocie informacje: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko opiekuna, klasę, adres szkoły.

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do organizatora w terminie do 04.05.2016 r. na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Piotrowskiego  

Wołuszewo 79           87-720 Ciechocinek

Prace dostarczone w późniejszym terminie nie będą oceniane.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I OCENY PRAC:

1.Kryteria oceny prac:

- zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu

- oryginalność ujęcia tematu (pomysłowość/estetyka)

2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.05.2016 r. w PSP w Wołuszewie podczas Powiatowej Imprezy z okazji Święta Ziemi.

3. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.

Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa Gniewkowo.

4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu

Organizatorzy:

            Opiekunowie kół EKO i EKUŚ

          Beata Głowacka i Katarzyna Banachowska