Aktualności Aktualności

Powrót

Krótkofalowcy w Nadleśnictwie Gniewkowo

Krótkofalowcy w Nadleśnictwie Gniewkowo

Krótkofalowcy biorący udział w akcji SP Flora Fauna - log search nadawali z Nadleśnictwa Gniewkowo.

Na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo gościliśmy w dniu 14 lipca krótkofalowca ze Skierniewic, Pana Wojciecha (znak wywoławczy radiostacji SQ7WOJ). Centrum nadawcze znajdowało się przy leśniczówce Balczewo, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Balczewskie, z którego nawiązywał on łączność z polskimi i zagranicznymi krótkofalowcami.

Pan Wojciech miał również okazję do rozmowy o pracy leśnika i występujących na terenie leśnictwa ciekawostek przyrodniczych. Leśniczy natomiast z zaciekawieniem obserwował w jaki sposób przebiega nadawanie w terenie za pomocą radiostacji.

Gościliśmy też niedawno znanego autora książek dla krótkofalowców Pana Ryszarda z Olsztyna (znak wywoławczy radiostacji SP4BBU). Za naszym pośrednictwem prosi on leśników, aby z życzliwością traktowali pobyt krótkofalowców na swoim terenie.

Od wiosny do jesieni wielu krótkofalowców wrażliwych na piękno przyrody wyjeżdża w teren „aktywować” poprzez eter polskie ciekawe miejsca objęte różnymi formami ochrony przyrody z innymi amatorami nadającymi. Podobne inicjatywy są popularne również w Europie i na świecie.

Nie ingerują oni w ekosystem leśny. Przez kilka- kilkanaście godzin lub parę dni nadają z radiostacji przenośnej z miejsca wskazanego im przez leśników. Rozpinają między drzewami swoje anteny drutowe (od 20 do 40 metrów) nie uszkadzając drzewostanu.