Aktualności Aktualności

Powrót

Lokalizowanie pasiek na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo

Lokalizowanie pasiek na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo

Nadleśnictwo Gniewkowo serdecznie zaprasza do składania wniosków o lokalizowanie pasiek na terenach leśnych.

Nadleśnictwo Gniewkowo serdecznie zaprasza do składania wniosków o lokalizowanie pasiek w roku 2023.

 

Wzór wniosku o udostępnienie terenu pod lokalizowanie pasieki znajdą Państwo w załączniku nr 1.

 

Wniosek, po uzyskaniu akceptacji miejscowego leśniczego, należy złożyć do Nadleśnictwa w termiach:

  • do 15 lutego - na pożytki wczesne (inne niż wrzos) dla pasiek lokalizowanych w granicach poligonu wojskowego
  • do 15 maja - na pożytek wrzosowy dla pasiek lokalizowanych w granicach poligonu wojskowego
  • nie później niż dwa tygodnie przed planowanym wystawieniem pasieki w stosunku do pasiek lokalizowanych poza terenem poligonu wojskowego

 

Wnioski złożone po wskazanym terminie oraz nie zatwierdzone przez leśniczych nie będą rozpatrywane.

 

W przypadkach spornych o przydziale oddziału decyduje losowanie, o którego terminie i miejscu zainteresowani zostaną poinformowani.

 

Szczególy znajdą Państwo w zarządzeniu nr 4/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo w sprawie zasad udostępniania terenów lesnych w celu lokalizowania pasiek w Nadleśnictwie Gniewkowo dostępnym w załaczniku poniżej.