Aktualności Aktualności

Powrót

Nadleśnictwo wspiera remonty dróg lokalnych

Nadleśnictwo wspiera remonty dróg lokalnych

6 września nastąpił odbiór ulicy Zielonej w Gniewkowie, której remont dofinansowało Nadleśnictwo Gniewkowo kwotą 100 000,00 zł. Odbioru dokonali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo Ireneusz Norbert Jałoza, Burmistrz Gniewkowa Adam Straszyński oraz przedstawiciele wykonawcy.
Remont polegał na zfrezowaiu zawyżenia jezdni, uzupełnieniu zaniżeń, ułożeniu na całym odcinku jezdni nowej warstwy masy bitumicznej,
wyrównaniu pobocza oraz ustabilizowaniu studzienkek kanalizacyjnych. Całkowity koszt remontu wyniósł 129 765,00 zł.  
Wykonawcą prac była firma Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. z Łubianki.