Aktualności Aktualności

Powrót

Pomagamy rolnikom

Pomagamy rolnikom

Dzięki naszym działaniom woda zatrzymuje się w lesie

Intensywne opady deszczu w ostatnich tygodniach spowodowały podtopienia pól uprawnych. Leśnicy z naszego nadleśnictwa od wielu dni podejmują szereg działań mających na celu przyspieszenie spływu wody.

Kanał biegnący od Jeziora Nowego do rzeki Zielonki prawie w całości leży na terenie naszego nadleśnictwa. Aby zapewnić przepływ wody brzegi kanału są regularnie koszone i oczyszczane z gałęzi i roślin. W latach 2011 - 2015 nadleśnictwo realizowało projekt małej retencji, w ramach którego uszczelniono brzeg oraz dno kanału, odnowiono śluzę i wybudowano dół chłonny, którego zadaniem jest gromadzenie nadmiaru wody i zatrzymanie jej w lesie.