Aktualności Aktualności

Powrót

Terenowe szkolenie dla leśniczych

Terenowe szkolenie dla leśniczych

Lipcowa narada gospodarcza, oprócz sesji stacjonarnej składała się również ze szkolenia terenowego, które prowadził emerytowany pracownik Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu UMK w Toruniu.

W szkoleniu wzięli udział leśniczowie naszego nadleśnictwa. Prowadzący zaprezentował kilka powierzchni leśnych w Leśnictwie Rudak i poruszał tematy związane z gleboznawstwem leśnym oraz hodowlą lasu. Prezentował wyniki swoich długoletnich obserwacji i prac terenowych, przedstawiał autorskie metody zwalczania czeremchy amerykańskiej i wprowadzania grabu pospolitego jako gatunku występującego w podszycie. Pan doktor wskazywał również na potrzebę prowadzenia dokładniejszych analiz glebowych podczas prac terenowych poprzedzających tworzenie 10 – letniego Planu Urządzania Lasu. Podczas szkolenia była też okazja do dyskusji i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyniło się do pogłębienia wiedzy oraz refleksji dotyczącej hodowli lasu.