Aktualności Aktualności

Powrót

Ważny komunikat dla mieszkańców Osiedla Czerniewice w Toruniu

Ważny komunikat dla mieszkańców Osiedla Czerniewice w Toruniu

Do końca marca potrwają prace leśne oraz usuwanie drzew niebezpiecznych

Od pewnego czasu dostajemy wiele pytań, uwag i komentarzy odnośnie prac leśnych prowadzonych w lesie państwowym przy ul. Zdrojowej i Włocławskiej w Toruniu. Rozumiemy, że obecność maszyn leśnych jest dla Państwa uciążliwa, a prowadzone prace wzbudzają niepokój.

Na Osiedlu Czerniewice w Toruniu trwają obecnie prace związane z wycinką drzew. Aby znacznie skrócić obecność maszyn leśnych, których praca zakłóca Państwa spokój, staramy się jednocześnie prowadzić prace związane z zaplanowaną wycinką, jak i usuwać drzewa zagrażające bezpieczeństwu użytkowników drogi. Nasze prace mają charakter działań zaplanowanych, są wykonywane w ramach prowadzenia przez Lasy Państwowe trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Drzewa niebezpieczne stanowiace zagrożenie dla użytkowników ulic Zdrojowej i Włocławskiej są usuwane w trosce o Państwa bezpieczeństwo.

Po zakończeniu kwarantanny związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2, kiedy wznowimy naszą działalność edukacyjną serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty edukacyjne, które zorganizujemy specjalnie dla Państwa, aby wyjaśnić na czym dokładnie polega praca wykonywana przez leśników.