Aktualności Aktualności

Powrót

Wstępne ogłoszenie informacyjne SA.270.60.2022.WK

Wstępne ogłoszenie informacyjne SA.270.60.2022.WK

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2023.”

Nadleśnictwo Gniewkowo informuje, że wstępne ogłoszenia informacyjne dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przedstawia załacznik nr 1