Aktualności Aktualności

Powrót

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie robót branży budowlanej, polegającej na budowie miejsc postojowych pojazdów na terenie leśnictwa Balczewo (działki nr 4212/1,4211 obręb ewidencyjny Rejna , Gmina Dąbrowa Biskupia, Powiat Inowrocławski) oraz Dąbki (działki nr 4024/2,4023/1 obręb ewidencyjny Dąblin, Gmina Gniewkowo, Powiat Inowrocławski)

Zaproszenie do złożenia oferty 1. Zamawiający Nadleśnictwo Gniewkowo ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo zaprasza do złożenia oferty na: 2. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót branży budowlanej, polegającej na budowie miejsc postojowych pojazdów na terenie leśnictwa Balczewo ( działki nr 4212/1,4211 obręb ewidencyjny Rejna , Gmina Dąbrowa Biskupia, Powiat Inowrocławski) oraz Dąbki (działki nr 4024/2,4023/1 obręb ewidencyjny Dąblin, Gmina Gniewkowo, Powiat Inowrocławski).

Miejsca postojowe pojazdów na terenie leśnictwa Balczewo należy wykonać: 

 • Parking na 9 pojazdów + 1 dla osób niepełnosprawnych, nawierzchnia parkingu utwardzona
 • 2 wiaty drewniane wraz z wyposażeniem tj. (stoły drewniane 6 szt., ławki 12 szt.), nawierzchnia pod wiatą utwardzona
 • 1 szt. witacz drewniany wraz z tablicą informacyjną,
 • Kosze na śmieci 4 szt. drewniane (możliwość segregacji)
 • Ogrodzenie miejsca parkingowego oraz wiat drewniane o łącznej długości 54,5 m
 • Wyposażenie infrastruktury turystycznej trwale zakotwione w gruncie

Miejsca postojowe pojazdów na terenie leśnictwa Dąbki należy wykonać:

 • parking na 9 pojazdów + 1 dla osób niepełnosprawnych, nawierzchnia parkingu utwardzona
 • 1 wiata drewniana wraz z wyposażeniem tj. (stoły drewniane 3 szt., ławki 6 szt.) nawierzchnia pod wiatą utwardzona
 • 1 szt. witacz drewniany wraz z tablicą informacyjną
 • Kosze na śmieci 4 szt. drewniane (możliwość segregacji)
 • Ogrodzenie wytyczonego miejsca parkingowego oraz wiaty drewniane o łącznej długości 43 m
 • Wyposażenie infrastruktury turystycznej trwale zakotwione w gruncie.

Do ceny realizacji zamówienia należy skalkulować wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, po 2 egz. Dla każdego MPP Prace należy realizować zgodnie z projektem budowlanym autorstwa Pana inż. Andrzeja Górskiego.

Materiały do pobrania