Aktualności Aktualności

Powrót

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SA.270.20.2022.WK

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SA.270.20.2022.WK

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji Numer sprawy: SA.270.20.2022.WK

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa kontenera chemicznego na potrzeby magazynowania środków chemicznych stosowanych w LP” („Postępowanie”).

Dokumentacja dostępna pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/22105/summary