Asset Publisher Asset Publisher

Zajęcia edukacyjne

W celu ustalenia terminu zajęć edukacyjnych prosimy o wysłanie wiadomości e- mail na adres: gniewkowo@torun.lasy.gov.pl

Mail powinien zawierać informację o proponowanym terminie zajęć, wieku i liczbie uczestników, organizatorze ( placówki oświatowe, opiekuńczo – wychowawcze , organizacje nieprowadzące działalności zarobkowej w zakresie turystyki), numer kontaktowy telefonu komórkowego.

Zgodnie z regulaminem zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej prowadzone na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo są bezpłatne.


Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Gniewkowo na lata 2008 - 2017


 

Regulamin edukacji przyrodniczo-leśnej

Zajęcia edukacji przyrodniczo-leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo przeprowadzane są dla wszystkich przedszkoli i szkół  w oparciu o Regulamin i Oświadczenie zamieszczone w załącznikach.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Leśnicy Niezłomni

Leśnicy Niezłomni

Ustanowienie święta Żołnierzy Wyklętych było wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny

Ustanowienie święta Żołnierzy Wyklętych było wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to jest także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.

Żołnierze Niezłomni, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia. Nawet jeśli udało Im się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda – „bandytów” i „faszystów”.

Przypominamy troje leśników związanych z regionem kujawsko-pomorskim, którzy reprezentują tragiczne pokolenie „Żołnierzy Niezłomnych”. Nadleśniczy Jerzy Wysocki (1905-1946) został zamordowany w Bydgoszczy 21 listopada 1946 r. W latach okupacji, związany był z podziemiem polskim na Kresach. Leśniczy Jan Sikorski ps. Wilk (1922-1946) zginął pod Lipinkami w Borach Tucholskich 3 czerwca 1946 r. podczas próby odbicia go z rąk UB. Najbardziej znana pośród nich sanitariuszka V Brygady Wileńskiej AK Danuta Siedzikówna ps. Inka (1922-1946) została zamordowana 28 sierpnia 1946 r. w więzieniu gdańskim.

 

       Danuta Siedzikówna (1928-1946)                            Jan Sikorski (1922-1946)                                   Jerzy Wysocki (1905-1946)          

Ilustrowane biografie wymienionych Leśników Niezłomnych zostały opublikowane w książce „Leśnicy dla Niepodległej”, która ukazała się drukiem w 2018 r.  Zamieszczamy je poniżej w plikach PDF.