Asset Publisher Asset Publisher

Polnische Wälder

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

In Polen gibt es immer mehr Wälder. Der Waldanteil ist von 21 % im Jahre 1945 auf 29,2 % heute gestiegen. Zwischen den Jahren 1995 und 2011 ist die Waldfläche um 388 Tausend Hektar gestiegen. Die Grundlage für die Aufforstung bildet das „Nationale Waldmehrungsprogramm", nach dem der Waldanteil im Jahre 2020 30% und im Jahre 2050 33% betragen soll. Die polnischen Wälder sind reich an Pflanzen, Tieren und Pilzen. Insgesamt leben 65% aller Tiere im Wald.

Die Wälder wachsen in unserem Land auf den schwächsten Böden, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Entwicklung der Landwirtschaft in den vergangenen Jahrhunderten. Dies beeinflusst die Verteilung der Waldstandorte in Polen. Über 55% der Wälder sind Nadelwälder. Den Rest bilden Laubwälder, meistens Laubmischwälder. Einen kleinen Anteil der Laubwälder nehmen mit etwas mehr als 3% Erlenbruchwälder und Auwälder ein.

In den Jahren 1945-2011 hat sich der Flächenanteil der Laubwälder im Gebiet des PGL LP von 13 auf über 28,2% vergrößert.

In Flachland- und Hochlandgebieten überwiegt die Kiefer. Sie wächst auf 64,3% der Waldfläche vom PGL LP und auf 57,7% der privaten und kommunalen Wälder. Im Gebirge dominiert die Fichte (im Westen) bzw. die Fichte und die Buche (im Osten). Die Dominanz der Kiefer ergibt sich aus der Art der Forstwirtschaft in der Vergangenheit. Die einstigen Monokulturen hingen mit dem hohen industriellen Bedarf an Holz. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass solche Wälder gegen klimatische Faktoren weniger resistent sind und auch von Schädlingen leichter angegriffen werden können.

Der Anteil anderer Baumarten, hauptsächlich der Laubbaumarten, in den polnischen Wäldern steigt kontinuierlich. Die Forstleute gehen weg von Monokulturen und passen den Baumbestand an die natürlichen Standortbedingungen an. Dank diesen Maßnahmen konnte der Flächenanteil der Laubwälder im Gebiet des PGL LP von 13 % auf über 28,2 % ansteigen. Immer häufiger gibt es Eichen, Eschen, Spitzahorne, Bergahorne, Ulmen sowie Birken, Buchen, Erlen, Pappeln, Hainbuchen, Espen, Linden und Weiden.

In unseren Wäldern kommen meistens Baumbestände in Altersklassen zwischen 40 und 80 Jahren. Das durchschnittliche Alter beträgt 60 Jahre. Es gibt immer mehr große Bäume, die über 80 Jahre alt sind. Seit dem Ende des 2. Weltkrieges ist der Flächenanteil solcher Altbäume von 0.9 Mio. ha auf fast 1,85 Mio. ha gestiegen.

Waldbericht Polen 2012


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ścieżki przyrodniczo - leśne

Ścieżki przyrodniczo - leśne

Ścieżka przyrodniczo – leśna Balczewo –Rejna powstała w 2005r. Na trasie pieszej o długości 2,9 km znajduje się 16 przystanków tematycznych. Na każdym etapie wędrówki zwiedzający mają możliwość zapoznania się z lasem, jego budową i ochroną.

Zwiedzający ścieżkę mogą kolejno zobaczyć Leśniczówkę Balczewo, która reprezentuje ponad stuletnią architekturę. Dalej usytuowany jest zrąb, na którym posadzono młody las. Kolejny przystanek przedstawia gatunek drzewa, które jako pierwsze w historii Polski zostało objęte ochroną gatunkową - cis pospolity (Taxus baccata). Król Władysław Jagiełło na mocy statutu warckiego (1423 r.) wprowadził ochronę tego gatunku w obawie przed jego wyginięciem. Przemierzając ścieżkę natrafimy na użytek ekologiczny (forma ochrony przyrody), a następnie przystanek, który przedstawia fazy rozwojowe drzewostanu. Następnie oczom naszym ukażą się okazałe dęby, dalej rezerwat. Kolejny przystanek wyjaśnia czym jest podszyt. Nie zapomnieliśmy o najbardziej rozpowszechnionym gatunku w naszym kraju - sośnie zwyczajnej. Kolejne przystanki przybliżają temat przebudowy drzewostanu, żywicowania i budowy piętrowej lasu. Na koniec można dowiedzieć się co to jest partia kontrolna i poletko łowieckie. Wycieczkę po ścieżce kończy rezerwat Rejna, utworzony dla zachowania wiśni karłowatej (Prunus fruticosa). Zwiedzający mogą skorzystać z wiaty edukacyjnej z miejscem na ognisko, znajdującej się w pobliżu leśniczówki Balczewo. Każdego roku ścieżkę edukacyjną odwiedza około 2000 osób.

Ścieżka edukacyjna "ŚWIERCZYNA" powstała w 1997r. z inicjatywy Nadleśnictwa Gniewkowo i Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Opiekę nad ścieżką sprawuje Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
w porozumieniu z leśnictwem Pieczenia.

Kolejne przystanki przybliżają tematykę związaną z ochroną lasu - tutaj znajdziemy odpowiedź na pytanie czym jest pułapka feromonowa i na czym polega kompleksowa ochrona lasu oraz jakie zagrożenia niesie z sobą zanieczyszczenie środowiska. Nie wszyscy wiedzą jak leśnicy dokonują przebudowy drzewostanu i w jakim celu to robią? Na Ścieżce na pewno znajdą odpowiedź. Tutaj także wyjaśniamy biologiczny sens powalonych drzew i przybliżany tematykę nasion drzew leśnych. Ścieżka jest usytuowana pośród drzewostanów świerkowych, stąd kilka słów uwagi poświęcone zostało kornikowi drukarzowi (Ips typographus) - który uszkadza drzewa świerkowe. Pośród świerków rosną tutaj również modrzewie i jesiony - im także poświęcono uwagę. Ścieżkę kończy ptasi zegar - czy wiecie Państwo kto śpiewa o świcie, a kto żegna słońce przed nocą?

Ścieżka przyrodniczo – leśna w leśnictwach Dąbki i Podlesie została założona w 2013r. Ma charakter przyrodniczo-historyczny. Ścieżka przebiega na trasie długości 3 km i składa się z 12 przystanków tematycznych.

Na początku wycieczki zwiedzający mogą zobaczyć miejsce zbrodni hitlerowskich dokonywanych w latach 1939-1943. Kolejno można obejrzeć piękny starodrzew sosnowy, zapoznać się z budową warstwową lasu, dowiedzieć się czym są odnowienia lasu w zależności od rodzaju cięć. Ciekawym punktem wędrówki jest poletko łowieckie – zwiedzający dowiedzą się do czego służą poletka łowieckie oraz jak się je zagospodarowuje. W czasie wycieczki zwiedzający będą mogli także obejrzeć drzewostan brzozowy oraz zdobyć wiedzę na temat zalesień porolnych. Miłym akcentem na zakończenie wycieczki będzie możliwość zorganizowania w wyznaczonym miejscu ogniska oraz skorzystania z wiaty.

Ścieżki edukacyjne są idealnym miejscem na spędzenie czasu wolnego na świeżym powietrzu wśród pięknej, leśnej przyrody. Do zwiedzania ścieżek zapraszamy zarówno dorosłych jak i dzieci.