Asset Publisher Asset Publisher

Back

Dostawa kontenera chemicznego na potrzeby magazynowania środków chemicznych stosowanych w LP - przetarg 2

Dostawa kontenera chemicznego na potrzeby magazynowania środków chemicznych stosowanych w LP - przetarg 2

Dostawa kontenera chemicznego na potrzeby magazynowania środków chemicznych stosowanych w LP  - przetarg 2

numer referencyjny SA.270.33.2022.WK

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/24259/summary

Termin składania ofert: 14.06.2022 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.06.2022 10:15