Asset Publisher Asset Publisher

Back

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT SA.270.60.2022.WK

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT SA.270.60.2022.WK

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZESTAWIENIE OFERT I DANYCH WYKONAWCÓW

zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2023” W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2023” w terminie składania ofert wyznaczonym do dnia 18.11.2022r. do godziny 09:00 wpłynęły za pośrednictwem platformy JOSEPHINE oferty, które przedstawia załacznik nr 1