Asset Publisher Asset Publisher

Back

Jesienne poszukiwania w trzech odsłonach

Jesienne poszukiwania w trzech odsłonach

W dniach 25 i 26 października br. w leśnictwach Karczemka i Rejna na wybranych powierzchniach stałych powierzchni kontrolnych (po 2 na leśnictwo), przeprowadzono doświadczalnie jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Poszukiwania przeprowadzono 3 metodami: metodą 10 ramek, 2 drzew i metodą podokapową. Prace te miały na celu określenie stopnia zagrożenia drzewostanów sosnowych od foliofagów, dokładności każdej z wykorzystanych metod i porównanie ich czasochłonności. Badania nadzorowała Pani Izabela Waszak z Zespołu Ochrony Lasu (ZOL) w Gdańsku. Ostateczne wyniki zostaną przeanalizowane przez ZOL i na ich podstawie zostaną wprowadzone ewentualne zmiany w praktyce leśnej.