Asset Publisher Asset Publisher

Back

Straż pożarna w lesie

Straż pożarna w lesie

W Nadleśnictwie Gniewkowo odbyły się ćwiczenia ze strażą pożarną.

W dniu 16.09.2016 roku na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo odbyły się ćwiczenia z lokalizowania i gaszenia pożarów lasu. W ćwiczeniach wzięło udział łącznie 25 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatów: mogileńskiego, żnińskiego, nakielskiego, inowrocławskiego, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, około 150 strażaków oraz przedstawiciele Służby Leśnej Nadleśnictwa Gniewkowo.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał gaszenie pożaru lasu pozorowanego na terenie Leśnictwa Zajezierze. Woda była dostarczana przy pomocy magistrali wodnej z odległego o 1400 m Jeziora Starego (wydajność pompy około 10 000 l na minutę). Następnie zgodnie ze scenariuszem ogień został zapozorowany z wykorzystaniem świecy dymnej w lesie oddalonym o 700 metrów od miejsca prowadzenia akcji gaśniczej. Nowe zarzewie ognia zostało zlokalizowane przez Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Gniewkowo i zneutralizowane przy pomocy samolotu patrolowo-gaśniczego Lasów Państwowych, który dokonał zrzutu wody.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie współpracy między jednostkami Straży Pożarnej a służbami Nadleśnictwa Gniewkowo. Podczas odprawy podsumowującej przedstawiciele PSP i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo Stanisław Słomiński zgodnie stwierdzili, że współpraca, której celem jest lokalizowanie i wymiana informacji dotyczących zagrożenia pożarowego lasu między obiema służbami przebiegają prawidłowo, a podobne ćwiczenia powinny i na pewno będą odbywać się w przyszłości.

 

Tekst: Jan Pajkert