Asset Publisher Asset Publisher

Back

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA SA.270.33.2022.WK

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA SA.270.33.2022.WK

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji Numer sprawy: SA.270.33.2022.WK Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa kontenera chemicznego na potrzeby magazynowania środków chemicznych stosowanych w LP” - przetarg 2 („Postępowanie”).