Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo znajduje się 9 potężnych dębów szypułkowych, które zostały uznane za pomniki przyrody. Dwa z nich rosną w Leśnictwie Rejna. Kolejne 4 w znajdują się w Leśnictwie Pieczenia. Jeden umiejscowiony jest w Leśnictwie Rudak. Kolejny w Leśnictwie Karczemka oraz Leśnictwie Otłoczyn. Ponadto w Leśnictwie Karczemka ustanowiono 2 potężne lipy drobnolistne jako pomniki przyrody. Ich majestatyczne rozmiary nie tylko wyróżniają te dostojne drzewa, ale również stanowią żywe pomniki uszanowania dóbr naturalnych.Pomnik przyrody - dąb szypułkowy

Ponadto, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa występują 132 pomniki przyrody.