Aktualności Aktualności

Powrót

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SA.270.20.2023.WK

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SA.270.20.2023.WK

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 PZP Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gniewkowo („Zamawiający”) zawiadamia o unieważnieniu Postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (wariant I) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – „PZP”), pn. „Budowa punktu czerpania wody - zbiornika podziemnego wraz z utwardzonym placem manewrowym na terenie leśnictwa Pieczenia oddz. 429a”  - załącznik nr 1

Materiały do pobrania