Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Gniewkowo
Nadleśnictwo Gniewkowo
52 35 10 259
52 35 10 259

Ul. Dworcowa 10
88-140 Gniewkowo

BNP Paribas Bank Polska S.A.
77203000451110000000667340 

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo

interesantów w sprawach skarg i wniosków

przyjmuje w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo

 

W każdy poniedziałek będący dniem roboczym, w godzinach 10.00-16.00, a jeżeli wskazany poniedziałek jest dniem wolnym od pracy,    to w najbliższym dniu roboczym,

W pozostałe dni robocze tygodnia w godzinach 12.00-14.00, po wcześniejszym umówieniu spotkania z osobą prowadzącą sekretariat, tel. 52 3510 259.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo nie może przyjąć interesanta w wyznaczonym terminie, interesanta podejmuje Zastępca Nadleśniczego lub inna osoba, upoważniona przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo do tej czynności, lub w uzgodnieniu z interesantem ustalony zostaje inny termin przyjęcia.

 

Za prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz za przyjmowanie, ewidencjonowanie i koordynowanie rozpatrzenia skarg i wniosków, w tym weryfikację terminowości rozpatrzenia spraw, odpowiedzialny jest starszy specjalista ds. kadr (pokój 20, tel. 52 3510 259)

 

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (PAD) - tel. 606 998 428
Nadleśniczy
Bartosz Pewniak
52 3510259
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Wódczak
52 3510259
Główna Księgowa
Agnieszka Pokorowska
52 3510 259

Dział Gospodarki Leśnej

Jolanta Porębska
Specjalista ds. sprzedaży
phone-abbreviation: 52 3510 259 wew*331; tel. kom 668 313 630 ; IP:1206331
Joanna Wódczak
Specjalista SL ds. gospodarki drewnem
phone-abbreviation: 52 3510 259 wew*333; tel. kom 668 378 942; IP: 1206333
Adam Jankowski
Specjalista SL ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 52 3510 259 wew*334; tel. kom 606 998 410; IP: 1206334
Justyna Błaszak
Starszy referent ds. gospodarki leśnej
phone-abbreviation: 52 3510 259 wew*332; tel. kom 784 951 658; IP: 1206332
Jarosław Kuczaj
Starszy Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
phone-abbreviation: tel. kom 882 141 953
Paweł Konwiński
Specjalista SL ds. gospodarki leśnej
phone-abbreviation: 52 3510 259 wew*336; tel. kom 883 644 999; IP: 1206336
Michał Szypura
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
phone-abbreviation: 52 3510 259 wew*335; tel. kom 604 912 650; IP: 1206335

Dział Finansowo-Księgowy

Karolina Gidaszewska
Starszy księgowy
phone-abbreviation: 52 3510 259 wew*613; IP: 1206613
Izabela Wrzosek - Orzechowska
Starszy księgowy
phone-abbreviation: 52 3510 259 wew*614; IP: 12066614
Paulina Robak
Księgowy
phone-abbreviation: 52 3510 259 wew*600; IP: 1206600
Magdalena Dłubek-Gurzyńska
Starszy księgowy
phone-abbreviation: 52 3510 259 wew*673; IP: 1206673

Inżynier Nadzoru

Michał Brzeziński
Stanowisko ds. kontroli
phone-abbreviation: 52 3510259 wew*219
Zygmunt Sroka
Stanowisko ds. kontroli
phone-abbreviation: 52 3510259 wew*218

Posterunek Straży Leśnej

Adam Gotowalski
p.o.Komendanta Straży Leśnej
phone-abbreviation: 52 3510 259 wew*221, kom 600 237 555
Jarosław Bogusiewicz
Strażnik leśny
phone-abbreviation: 52 3510 259 wew*222, kom 600 238 555

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Aleksander Wyborski
Sekretarz
phone-abbreviation: 52 3510 259 wew*671; tel. kom 608 317 541; IP: 1206671
Wojciech Kłosowski
Specjalista ds. administracji
phone-abbreviation: tel. kom 884 773 332;

Dla mediów

Michał Szypura
Rzecznik prasowy
phone-abbreviation: tel. kom 604 912 650

Edukacja

Paweł Konwiński
Edukator
phone-abbreviation: tel. kom 883 644 999