Asset Publisher Asset Publisher

Zajęcia edukacyjne

W celu ustalenia terminu zajęć edukacyjnych prosimy o wysłanie wiadomości e- mail na adres: gniewkowo@torun.lasy.gov.pl

Mail powinien zawierać informację o proponowanym terminie zajęć, wieku i liczbie uczestników, organizatorze ( placówki oświatowe, opiekuńczo – wychowawcze , organizacje nieprowadzące działalności zarobkowej w zakresie turystyki), numer kontaktowy telefonu komórkowego.

Zgodnie z regulaminem zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej prowadzone na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo są bezpłatne.


Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Gniewkowo na lata 2008 - 2017


 

Regulamin edukacji przyrodniczo-leśnej

Zajęcia edukacji przyrodniczo-leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo przeprowadzane są dla wszystkich przedszkoli i szkół  w oparciu o Regulamin i Oświadczenie zamieszczone w załącznikach.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ścieżki przyrodniczo - leśne

Ścieżki przyrodniczo - leśne

Ścieżka przyrodniczo – leśna Balczewo –Rejna powstała w 2005r. Na trasie pieszej o długości 2,9 km znajduje się 16 przystanków tematycznych. Na każdym etapie wędrówki zwiedzający mają możliwość zapoznania się z lasem, jego budową i ochroną.

Zwiedzający ścieżkę mogą kolejno zobaczyć Leśniczówkę Balczewo, która reprezentuje ponad stuletnią architekturę. Dalej usytuowany jest zrąb, na którym posadzono młody las. Kolejny przystanek przedstawia gatunek drzewa, które jako pierwsze w historii Polski zostało objęte ochroną gatunkową - cis pospolity (Taxus baccata). Król Władysław Jagiełło na mocy statutu warckiego (1423 r.) wprowadził ochronę tego gatunku w obawie przed jego wyginięciem. Przemierzając ścieżkę natrafimy na użytek ekologiczny (forma ochrony przyrody), a następnie przystanek, który przedstawia fazy rozwojowe drzewostanu. Następnie oczom naszym ukażą się okazałe dęby, dalej rezerwat. Kolejny przystanek wyjaśnia czym jest podszyt. Nie zapomnieliśmy o najbardziej rozpowszechnionym gatunku w naszym kraju - sośnie zwyczajnej. Kolejne przystanki przybliżają temat przebudowy drzewostanu, żywicowania i budowy piętrowej lasu. Na koniec można dowiedzieć się co to jest partia kontrolna i poletko łowieckie. Wycieczkę po ścieżce kończy rezerwat Rejna, utworzony dla zachowania wiśni karłowatej (Prunus fruticosa). Zwiedzający mogą skorzystać z wiaty edukacyjnej z miejscem na ognisko, znajdującej się w pobliżu leśniczówki Balczewo. Każdego roku ścieżkę edukacyjną odwiedza około 2000 osób.

Ścieżka edukacyjna "ŚWIERCZYNA" powstała w 1997r. z inicjatywy Nadleśnictwa Gniewkowo i Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Opiekę nad ścieżką sprawuje Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
w porozumieniu z leśnictwem Pieczenia.

Kolejne przystanki przybliżają tematykę związaną z ochroną lasu - tutaj znajdziemy odpowiedź na pytanie czym jest pułapka feromonowa i na czym polega kompleksowa ochrona lasu oraz jakie zagrożenia niesie z sobą zanieczyszczenie środowiska. Nie wszyscy wiedzą jak leśnicy dokonują przebudowy drzewostanu i w jakim celu to robią? Na Ścieżce na pewno znajdą odpowiedź. Tutaj także wyjaśniamy biologiczny sens powalonych drzew i przybliżany tematykę nasion drzew leśnych. Ścieżka jest usytuowana pośród drzewostanów świerkowych, stąd kilka słów uwagi poświęcone zostało kornikowi drukarzowi (Ips typographus) - który uszkadza drzewa świerkowe. Pośród świerków rosną tutaj również modrzewie i jesiony - im także poświęcono uwagę. Ścieżkę kończy ptasi zegar - czy wiecie Państwo kto śpiewa o świcie, a kto żegna słońce przed nocą?

Ścieżka przyrodniczo – leśna w leśnictwach Dąbki i Podlesie została założona w 2013r. Ma charakter przyrodniczo-historyczny. Ścieżka przebiega na trasie długości 3 km i składa się z 12 przystanków tematycznych.

Na początku wycieczki zwiedzający mogą zobaczyć miejsce zbrodni hitlerowskich dokonywanych w latach 1939-1943. Kolejno można obejrzeć piękny starodrzew sosnowy, zapoznać się z budową warstwową lasu, dowiedzieć się czym są odnowienia lasu w zależności od rodzaju cięć. Ciekawym punktem wędrówki jest poletko łowieckie – zwiedzający dowiedzą się do czego służą poletka łowieckie oraz jak się je zagospodarowuje. W czasie wycieczki zwiedzający będą mogli także obejrzeć drzewostan brzozowy oraz zdobyć wiedzę na temat zalesień porolnych. Miłym akcentem na zakończenie wycieczki będzie możliwość zorganizowania w wyznaczonym miejscu ogniska oraz skorzystania z wiaty.

Ścieżki edukacyjne są idealnym miejscem na spędzenie czasu wolnego na świeżym powietrzu wśród pięknej, leśnej przyrody. Do zwiedzania ścieżek zapraszamy zarówno dorosłych jak i dzieci.