Asset Publisher Asset Publisher

Zajęcia edukacyjne

W celu ustalenia terminu zajęć edukacyjnych prosimy o wysłanie wiadomości e- mail na adres: gniewkowo@torun.lasy.gov.pl

Mail powinien zawierać informację o proponowanym terminie zajęć, wieku i liczbie uczestników, organizatorze ( placówki oświatowe, opiekuńczo – wychowawcze , organizacje nieprowadzące działalności zarobkowej w zakresie turystyki), numer kontaktowy telefonu komórkowego.

Zgodnie z regulaminem zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej prowadzone na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo są bezpłatne.

Jeśli w poniższym kalendarzu widnieje informacja "zajęty", oznacza to że nie ma możliwości przeprowadzenia w tym terminie zajęć.

 

Koordynatorem ds. edukacji w Nadleśnictwie Gniewkowo jest Paweł Konwiński, tel: 883-644-999

 


Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa

Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Gniewkowo został utworzony na podstawie zarządzenia nr 57/2003 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 09 maja 2003 r.

Działalność edukacyjna realizowana przez nadleśnictwo prowadzona jest na podstawie programu edukacji przygotowanego przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

 

Program edukacji leśnej społeczeństwa wprowadzany jest na dziesięć lat.

Głównym założeniem dokumentu jest współdziałanie w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, m.in.: konkursów, akcji społecznych, projektów, wydarzeń okolicznościowych oraz zajęć edukacyjnych. Głównymi partnerami we współpracy w zakresie edukacji leśnej są szkoły, pomimo to oferta edukacyjna skierowana jest do całego społeczeństwa.

W programie, oprócz podsumowania działań z poprzedniej dekady, ujmowane są potrzeby oraz plany związane z prowadzeniem lokalnej działalności edukacyjnej we współpracy z podmiotami zewnętrzni oraz placówkami oświatowymi. 

Edukacja prowadzona przez leśników jest bezpłatna, a obiekty przygotowane na ten cel służą dodatkowo turystom.

Szczegółowe informacje na temat Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Gniewkowo na lata 2018-2027 zamieszczamy poniżej.