Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Gniewkowo
Nadleśnictwo Gniewkowo
52 35 10 259
52 35 10 259

Ul. Dworcowa 10
88-140 Gniewkowo

BNP Paribas Bank Polska S.A.
77203000451110000000667340 

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo

interesantów w sprawach skarg i wniosków

przyjmuje w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo

 

W każdy poniedziałek będący dniem roboczym, w godzinach 10.00-16.00, a jeżeli wskazany poniedziałek jest dniem wolnym od pracy,    to w najbliższym dniu roboczym,

W pozostałe dni robocze tygodnia w godzinach 12.00-14.00, po wcześniejszym umówieniu spotkania z osobą prowadzącą sekretariat, tel. 52 3510 259.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo nie może przyjąć interesanta w wyznaczonym terminie, interesanta podejmuje Zastępca Nadleśniczego lub inna osoba, upoważniona przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo do tej czynności, lub w uzgodnieniu z interesantem ustalony zostaje inny termin przyjęcia.

 

Za prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz za przyjmowanie, ewidencjonowanie i koordynowanie rozpatrzenia skarg i wniosków, w tym weryfikację terminowości rozpatrzenia spraw, odpowiedzialny jest starszy specjalista ds. kadr (pokój 20, tel. 52 3510 259)

 

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (PAD) - tel. 606 998 428
Nadleśniczy
Bartosz Pewniak
52 3510259
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Wódczak
52 3510259
Główna Księgowa
Agnieszka Pokorowska
52 3510 259

Dział Gospodarki Leśnej

Jolanta Porębska
Specjalista ds. sprzedaży
Phone number: 52 3510 259 wew*331; tel. kom 668 313 630 ; IP:1206331
Joanna Wódczak
Specjalista SL ds. gospodarki drewnem
Phone number: 52 3510 259 wew*333; tel. kom 668 378 942; IP: 1206333
Adam Jankowski
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Phone number: 52 3510 259 wew*334; tel. kom 606 998 410; IP: 1206334
Justyna Błaszak
Starszy referent ds. gospodarki leśnej
Phone number: 52 3510 259 wew*332; tel. kom 784 951 658; IP: 1206332
Jarosław Kuczaj
Starszy Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Phone number: tel. kom 882 141 953
Paweł Konwiński
Specjalista SL ds. gospodarki leśnej
Phone number: 52 3510 259 wew*336; tel. kom 883 644 999; IP: 1206336
Michał Szypura
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Phone number: 52 3510 259 wew*335; tel. kom 604 912 650; IP: 1206335

Dział Finansowo-Księgowy

Karolina Gidaszewska
Starszy księgowy
Phone number: 52 3510 259 wew*613; IP: 1206613
Izabela Wrzosek - Orzechowska
Starszy księgowy
Phone number: 52 3510 259 wew*614; IP: 12066614
Paulina Robak
Księgowy
Phone number: 52 3510 259 wew*600; IP: 1206600
Magdalena Dłubek-Gurzyńska
Starszy księgowy
Phone number: 52 3510 259 wew*673; IP: 1206673

Inżynier Nadzoru

Michał Brzeziński
Stanowisko ds. kontroli
Phone number: 52 3510259 wew*219
Zygmunt Sroka
Stanowisko ds. kontroli
Phone number: 52 3510259 wew*218

Posterunek Straży Leśnej

Adam Gotowalski
p.o.Komendanta Straży Leśnej
Phone number: 52 3510 259 wew*221, kom 600 237 555
Jarosław Bogusiewicz
Strażnik leśny
Phone number: 52 3510 259 wew*222, kom 600 238 555

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Aleksander Wyborski
Sekretarz
Phone number: 52 3510 259 wew*671; tel. kom 608 317 541; IP: 1206671
Wojciech Kłosowski
Specjalista ds. administracji
Phone number: tel. kom 884 773 332;

Dla mediów

Michał Szypura
Rzecznik prasowy
Phone number: tel. kom 604 912 650

Edukacja

Paweł Konwiński
Edukator
Phone number: tel. kom 883 644 999