Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Współcześnie niewiele lasów ma charakter naturalny. Zdecydowana większość została posadzona i wypielęgnowana ręką człowieka.

Pierwszym etapem są tzw. odnowienia (sadzenie drzew w miejscu wycięcia drzewostanów, które osiągnęły wiek rębności) lub zalesienia (sadzenie drzew najczęściej na gruntach porolnych). Do realizacji tego przedsięwzięcia niezbędne są sadzonki drzew. Nadleśnictwo Gniewkowo posiada szkółkę zespoloną położoną w Leśnictwie Szkółka Odolion, której zadaniem jest produkcja sadzonek. Nasiona do produkcji sadzonek pozyskuje się najczęściej z tzw. Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych (GDN) oraz Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych (WDN), a także plantacyjnych upraw nasiennych i plantacji nasiennych.  Na terenie nadleśnictwa położoną w Leśnictwie Szkółka zajmują łącznie ok 77 ha. Są to drzewostany sosnowe, brzozowe i świerkowe, które korzystnie wyróżniają się  jakością hodowlaną. Spośród nich wybierane są Wyłączone Drzewostany Nasienne. Muszą one spełniać dodatkowe kryteria, stąd są mniej liczne. W Nadleśnictwie Gniewkowo znajduje się jeden WDN brzozowy, o powierzchni 7 ha.

Ponadto, źródłem pozyskiwanych nasion sosny zwyczajnej, daglezji zielonej i olszy czarnej są plantacje nasienne, które zajmują ok 16 ha. Są to drzewostany posadzone z wyselekcjonowanych szczepów (uzyskanych drogą wegetatywną). W przyszłości nasiona sosny zwyczajnej dostarczać będzie także plantacyjna uprawa nasienna o pow 8 ha, która została założona z najlepszych sadzonek wyhodowanych z nasion pochodzących z drzew doborowych.

Sadzonki sosny w szkółce leśnej (fot. Nadleśnictwo Gniewkowo)

Corocznie Nadleśnictwo Gniewkowo pielęgnuje gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

Dzięki tym wszystkim zabiegom hodowlanym, możliwe jest systematyczne zwiększanie powierzchni lasów, które jest jednym z najważniejszych zadań pracy leśników.