Aktualności Aktualności

Powrót

Szkolenie pracowników

Szkolenie pracowników

Pracownicy Nadleśnictwa Gniewkowo stawiają na rozwój !!!

Dlatego w dniach 20-21 września uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna. Gościli w Technikum Leśnym w Tucholi ( gdzie wielu z nich kształciło się przed laty ) oraz w Nadleśnictwie Zamrzenica na powierzchni zrębowej

Szkolenie przybliżyło uczestnikom wiele aspektów maszynowego pozyskania drewna oraz kierunki jego rozwoju.
Pracownicy poznali warunki ergonomii pracy na maszynach typu forwarder i harwester. Ponadto przysposobili informacje dotyczące sortymentacji surowca oraz logistyki pozyskania. Duży nacisk w cyklu szkolenia kładziono na zasady i techniki bezpiecznej ścinki drzew oraz wyróbki sortymentów, a także na zasady poruszania się harwesterem w terenie. 

Szkolący się, przy pomocy symulatora mogli samodzielnie zasiąść za sterami harwestera, oraz zapoznać się z dokonywaniem kalibracji głowic.

Gniewkowscy leśnicy gościli również w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jeleniagóra, prowadzonym przez Nadleśnictwo Zamrzenica. Wizyta w tym miejscu dostarczyła wielu pomocnych informacji na temat sposobu pomocy spotkanym w lesie rannym zwierzętom.