Aktualności

W dniach 23-24 maja w siedzibie Nadleśnictwa nie będzie prowadzona sprzedaż drewna.

Wydarzenia

Nadleśnictwo Gniewkowo serdecznie zaprasza na wydarzenie "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" które odbędzie się 07.08.2021 r. w Janikowie.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 8 stycznia 2024 r.

Nabywanie gruntów pod zalesienia

W związku z ukazaniem się Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Plany zalesień i inwestycje PROW

WSPARCIE NA INWESTYCJE ZWIEKSZAJĄCE ODPORNOŚĆ EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH I ICH WARTOŚĆ DLA ŚRODOWISKA W RAMACH PROW 2014 – 2020.

Zagrożenie pożarowe

Nadleśnictwo Gniewkowo zaliczono do I kategorii zagrożenia co oznacza, że nasze tereny narażone są w dużym stopniu na pożary.