Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ścieżki przyrodniczo - leśne

Ścieżki przyrodniczo - leśne

Ścieżka przyrodniczo–leśna Balczewo–Rejna

Ścieżka dydaktyczna przebiega przez teren dwóch leśnictwa: Balczewo i Rejna, na terenie których usytuowane są rezerwaty przyrody o takich samych nazwach, jak nazwy leśnictw.

Ścieżka powstała w 2005 roku, na trasie pieszej o długości 2,9 km znajdują się tablice dydaktyczne o tematyce leśnej. Na każdym etapie wędrówki zwiedzający mają możliwość zapoznania się z lasem, jego budową i mieszkańcami. Na ścieżce poznamy procesy, które zachodzą w ekosystemie leśnym w różnych porach roku oraz uświadomimy sobie co daje nam las. Ścieżka położona jest niedaleko Inowrocławia i jest świetną propozycją na popołudniowe spacery. Lasy mieszane tworzą tutaj doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji, z którego chętnie korzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy.

Jest to jedyny kompleks leśny w pobliżu miasta, w którym usytuowane są dwa rezerwaty przyrody. Zwiedzając ścieżkę można zaobserwować chronione gatunki roślin i zwierząt. W rezerwacie faunistycznym "Balczewo" chronione są warunki żerowania i lęgów ptaków błotnych i wodnych, jak np. żuraw. Z kolei rezerwat florystyczny "Rejna" został utworzony w celu ochrony, zachowania i stabilizacji środowiska wiśni karłowatej (Cerasus fruticosa), która jest świadkiem stepowego charakteru Kujaw przed tysiącami lat.

 

Ścieżka przyrodniczo–leśna w leśnictwach Dąbki i Podlesie

Ścieżka przyrodniczo-historyczna w leśnictwach Dąbki i Podlesie została założona w 2013r. Trasa o  długości 3 km i składa się z 12 przystanków tematycznych. Idąc ścieżką możemy się zapoznać i przyjrzeć się z bliska tematom leśnym opisywanym na tablicach. Spacer możemy rozpocząć od Obelisku w miejscowości Dąblin, przy trasie przejazdu Gniewkowo-Cierpice, który upamiętnia ofiary zbrodni hitlerowskich dokonywanych w latach 1939-1943 i zakończyć wędrówkę przy leśniczówce Podlesie. Tam podczas II Wojny Światowej, do czasu aresztowania i brutalnego zamordowania mieszkał wraz z rodziną miejscowy leśniczy - Marcjan Zywert. W pobliżu leśniczówki znajduje się zielona klasa wraz z miejscem na ognisko.

 

Ścieżki edukacyjne są idealnym miejscem na spędzenie czasu wolnego na świeżym powietrzu wśród pięknej, leśnej przyrody.

Do zwiedzania ścieżek zapraszamy zarówno dorosłych jak i dzieci.