Asset Publisher Asset Publisher

Zanocuj w lesie

Nadleśnictwo Gniewkowo

Zanocuj w lesie

Nadleśnictwo Gniewkowo wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1600 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. Na ten cel przeznaczyliśmy do Państwa dyspozycji 2 kompleksy leśne, Dąbki oraz Balczewo, widoczne na poniższych mapach:

Obszar funkcjonowania programu

Kompleks DąbkiKompleks Balczewo

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl android lub iOS

Z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru.
 2. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
 3. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu.
 4. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu:
 • Kompleks Dąbki: 9a, 9b, 13b oraz usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu  - na całej pow. obszaru
 • Kompleks Balczewo: 171b, 205b, 207a oraz usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu  - na całej pow. obszaru
 1. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  • terminy polowań zbiorowych:
  1. Kompleks Dąbki: - nie dotyczy

  2. Kompleks Balczewo: - nie dotyczy
                                

 2. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres gniewkowo@torun.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
 3. Na obszarze objętym programem „Zanocuj w lesie”w Nadleśnictwie Gniewkowo dopuszcza się możliwość używania kuchenek gazowych pod następującymi warunkami:
 • sprawdź obowiązujące w danym dniu zagrożenie pożarowe, dwukrotnie w ciągu dnia. Zagrożenie pożarowe jest aktualizowane w ciągu dnia o godz. 10:00 i 14:00. Sprawdzisz je na stronie http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/ lub https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy - wybierając w menu „Mapy BDL / „Mapa zagrożenia pożarowego”. W przypadku dużego zagrożenia ( 3. „czerwony” stopień) używanie kuchenek jest zabronione!
 • używanie kuchenek dozwolone jest tylko pod stałym nadzorem, gwarantującym zabezpieczenie przed ewentualnym powstaniem pożaru.
 • zabronione jest używanie kuchenek na glebach torfowych, w młodnikach i drzewostanach w których wysokość koron drzew znajduje się poniżej 5 m od ziemi oraz na powierzchniach leśnych porośniętych wysokimi trawami i wrzosem.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Paweł Konwiński 52 351 02 59 (wew. 336), lub 883-644-999
pawel.konwinski@torun.lasy.gov.pl

 

 

 

Nadleśnictwo Gniewkowo przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Zanim wybierzesz się na wyprawe do lasu