Asset Publisher Asset Publisher

Zagrożenie pożarowe

Nadleśnictwo Gniewkowo zaliczono do I kategorii zagrożenia co oznacza, że nasze tereny narażone są w dużym stopniu na pożary.

Na to zjawisko mają wpływ liczne czynniki, m.in. struktura gatunkowa drzewostanów, udział siedlisk borowych, szlaki komunikacyjne drogowe i kolejowe), czyny poligon wojskowy oraz ukształtowanie terenu (pagórkowaty obszar wydmowy).

Nie zapominajmy o najważniejszym - wiele przypadków pożarów wywołują ludzie, dlatego bądźmy ostrożni i przestrzegajmy przepisów  dotyczących ochrony przeciwpożarowej jak również zwracajmy uwagę na oznakowania, tablice informacyjne oraz wprowadzane zakazy wstępu do lasu.

Dowiedz się więcej

 

Od dnia 1 marca (do odwołania) trwa stały dyżur przeciwpożarowy wprowadzony na czas zagrożenia pożarowego na terenach leśnych.

W tym okresie w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD) Nadleśnictwa Gniewkowo prowadzona jest ciągła obserwacja terenów leśnych.

Obserwację prowadzimy z 4 dostrzegalni zlokalizowanych w leśnictwach: Balczewo, Suchatówka, Rudak, Otłoczyn. Razem z dostrzegalniami z sąsiednich nadleśnictw tworzą sieć punktów obserwacyjnych, które pomagają w precyzyjny sposób zlokalizować źródło pożaru i dotrzeć na miejsce służbą ratunkowym.

Na obszarze lasów tworzymy i utrzymujemy punkty czerpania wody do celów przeciwpożarówych oraz prowadzące do nich dojazdy pożarowe. Ze względów bezieczeństwa, należy pozostawiać pojazdy w wyznaczonyonych do tego miejscach np. na parkinach leśnych, aby nie utrudniać służbą ratowniczym dotarcia do źródła pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej.

 

Wszelkie informacje na temat pożarów na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo prosimy zgłaszać do:

  • Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego w Nadleśnictwie -

tel. 606 998 428, lub 052 3510228, 052 3510259

 

  • Państwowej Straży Pożarnej - 998 lub 112

 

W razie pożaru ALARMUJ!