Asset Publisher Asset Publisher

Back

„Nowe życie” dla wisienki stepowej

„Nowe życie” dla wisienki stepowej

Jak wielka jest siła natury o tym nie trzeba przekonywać. Lecz tam gdzie chronione rośliny przegrywają konkurencje ze swoimi mniej wymagającymi kuzynami, do akcji wkraczają leśnicy.

W rezerwacie Rejna nieopodal Inowrocławia przeprowadzono prace z zakresu ochrony czynnej. Żeby lepiej zrozumieć istotę tych działań trzeba wiedzieć co jest obiektem ochrony w tym rezerwacie i dlaczego takie działania są niezbędne dla jego zachowania.

Rezerwat przyrody Rejna jest jednym z nielicznych w tej okolicy. Na jego obszarze spotkać możemy wisienkę stepową (łac. Prunus fructinosa). Krzew ten osiąga wysokość tylko do ok. 1,5 m., ale oprócz swojego niewielkiego rozmiaru wyróżnia ją coś jeszcze. Wisienka stepowa to gatunek reliktowy – po ustąpieniu lodowca, w okresie kiedy klimat się ocieplił gatunek ten zawędrował na północ Europy m.in. na obszar Kujaw, następnie w wyniku naturalnych procesów lub działań człowieka został odizolowany od naturalnego obszaru występowania.

Mając na uwadze unikatowy charakter tej rośliny na naszych terenach 31 stycznia 1962 roku utworzono Rezerwat Przyrody Rejna. Jednak by umożliwić jej rozwój i występowanie w dynamicznie zmieniającym się ekosystemie prowadzimy zabiegi z zakresu ochrony czynnej. Są to przede wszystkim czynności, które zmniejszają konkurencje wisienki z innymi krzewami, w taki sposób aby zapewnić jej odpowiedni dostęp do światła oraz składników odżywczych. Najskuteczniejszą formą zwalczania konkurencji miedzy gatunkowej jest eliminacja niepożądanych gatunków przez ich ręczne wykarczowanie.

W 2019 roku Nadleśnictwo Gniewkowo wykonało niezbędne prace służące poprawie warunków siedliskowych na terenie rezerwatu. Prace zostały wykonane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.