Asset Publisher Asset Publisher

Back

Festyn na rozpoczęcie bezpiecznych wakacji

Festyn na rozpoczęcie bezpiecznych wakacji

Szkołą Podstawowa nr 5 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu wraz z wieloma służbami oraz partnerami zorganizowała festyn w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą!”. Inicjatywa wpisała się w edukację dzieci i młodzieży, by wakacje były pełne wrażeń, ale przede wszystkim bezpieczne.

Na szkolnym boisku inowrocławskiej „5” odbyło się przedsięwzięcie profilaktyczne dedykowane dzieciom i młodzieży. Wzięło w nich udział blisko tysiąc uczniów. Wspólnie edukowaliśmy ich, aby wiedzieli jakich sytuacji trzeba unikać dla własnego i innych bezpieczeństwa.

Współorganizatorami  festynu prócz Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu i SP nr 5 byli: Straż Leśna Nadleśnictwa Gniewkowo, Nadgoplańskie WOPR w Kruszwicy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Straż Miejska Inowrocławia, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Inowrocławiu, Zakład Karny w Inowrocławiu, Państwowa Straż Rybacka, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Na szkolnym boisku stanęły stanowiska służb i instytucji, a przy nich wiele atrakcji. Uczniowie SP nr 5 i sąsiadującej SP nr 4 poznawali nie tylko zakres zadań poszczególnych służb i instytucji, ale co istotne zasady postępowania w przypadku realnych i potencjalnych zagrożeń.