Asset Publisher Asset Publisher

Back

II międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Czysta energia – Zielona energia"

II międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Czysta energia – Zielona energia"

Z inicjatywy Zespołu Szkół im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej został zorganizowany II międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Czysta energia – Zielona energia".

Podobnie jak w roku ubiegłym patronat honorowy nad jego przebiegiem objęło Nadleśnictwo Gniewkowo. Na spotkaniu podsumowującym konkurs w dniu 05.04.2017r. można było podziwiać inwencję twórczą młodych plastyków i dojrzałe spojrzenie na rozwój odnawialnych źródeł energii.

Do zgromadzonych zwrócił się Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo, który pogratulował inicjatorom konkursu: Pani Dyrektor Lidii Tuszyńskiej i Pani Katarzynie Wyborskiej oraz nauczycielom – opiekunom młodych plastyków. Odniósł się również do idei odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim odnawialnej biomasy z drzew.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i okolicznościowe dyplomy.