Asset Publisher Asset Publisher

Back

Informacja o wynikach postępowania SA.270.36.2022.WK

Informacja o wynikach postępowania SA.270.36.2022.WK

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym (wariant I – bez negocjacji) pn. „Dostawa kontenera chemicznego na potrzeby magazynowania środków chemicznych stosowanych w LP – przetarg III”