Asset Publisher Asset Publisher

Back

Inwentaryzacja dzików w Nadleśnictwie Gniewkowo

Inwentaryzacja dzików w Nadleśnictwie Gniewkowo

Pracownicy Nadleśnictwa Gniewkowo wspólnie z myśliwymi lokalnych Kół Łowieckich, Polskiego Związku Łowieckiego i przedstawicielami Izb Rolniczych przeprowadzili w dniach od 20 do 23 października b.r., zgodnie z Decyzją nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, nadzwyczajną inwentaryzację zwierzyny – dzików.

Bezprecedensowa akcja liczenia tego gatunku odbyła się na losowo wybranych powierzchniach próbnych (miotach), które obejmowały około 10% obszaru leśnego nadleśnictwa i lasów innych własności – łącznie około 2,3 tys. ha. Do wykonania zadania zastosowano metodę tzw. pędzeń próbnych. Część uczestników przechodziła „tyralierą" przez określony obszar leśny, a pozostali „obstawiali" granice. Wszyscy na odpowiednich formularzach zapisywali zaobserwowane dziki. Inwentaryzacja przebiegła sprawnie. Każdego dnia, po zakończeniu pędzeń, uczestnicy regenerowali siły smacznym posiłkiem – tradycyjną grochówką.

Tekst: Stanisław Słomiński - Nadleśniczy