Asset Publisher Asset Publisher

Back

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny na nowo

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny na nowo

Jak co roku jesienią w drzewostanach sosnowych przeprowadzano poszukiwania foliofagów. W tym roku prace te prowadzone były testowo w odmienny sposób.

Do tej pory obowiązywała metoda tzw. 10 ramek. Polegała ona na schematycznym przeszukiwaniu ściółki i gleby na powierzchniach wyznaczonych przez metalowe ramki o wymiarach 0,5x1m, według odgórnie przyjętego schematu. Prace  prowadzone były pod 10 drzewami oddalonymi od siebie o 35m. Ustawienie drzew względem siebie tworzyło kształt prostokąta.

Metoda testowana w tym roku polegała natomiast na wybraniu tylko 2 drzew na powierzchni kontrolnej. Jedno drzewo  znajdowało się na obrzeżu drzewostanu, a drugie w środku. Przeszukiwano powierzchnie o wymiarach 1x2,6m, zlokalizowane pod koroną drzewa, z pniem znajdującym się w odległości 0,6m wzdłuż dłuższego boku i w połowie krótszego boku.

W celu porównania obu metod,  na dwóch powierzchniach przeszukanych metodą dwóch drzew, na których  znaleziono szkodniki, przeprowadzono dodatkowe próby metodą tzw. 10 ramek. W obu przypadkach zmierzono czas potrzebny na przeprowadzenie poszukiwań. Dzięki tym działaniom możliwe będzie porównanie przez Zespół Ochrony Lasu zarówno skuteczności jak i pracochłonności obu metod.

 

 

zdjęcia: Monika Marjańska