Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kopią jak dziki

Kopią jak dziki

W Nadleśnictwie Gniewkowo zakończyły się już jesienne poszukiwania szkodników sosny

Pierwsze znaczące przymrozki już za nami, więc Zakład Ochrony Lasu dał sygnał do przeprowadzenie jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny. Takie liczenie przeprowadza się w ściółce, do której z koron drzew schodzą owady by przezimować. Jesienne poszukiwanie owadów przeprowadza się co roku na wyznaczonych powierzchniach kontrolnych, gdzie za pomocą ramek o wymiarach 0,5 x 1 m przeszukuje się ściółkę i ziemię pod nią na głębokość ok. 20 cm. Miejsce przyłożenia ramek jest określone schematem, który pokazuje lokalizację 10 prób na 1 powierzchnię kontrolną. Oprócz poszukiwań w ściółce sprawdza się również spękania kory i otoczenie szyi korzeniowej, w tych miejscach często można spotkać zimujące boreczniki.

Zebrane owady wkłada się do specjalnych kartonowych pudełek, wyglądem przypominających pudełka po zapałkach. Poszukiwania trwają przeważnie dłużej niż 1 dzień więc zebrane wcześniej osobniki przechowuje się w chłodnych miejscach (często w lodówce). Po powrocie do biura rozpoznaje się gatunki, opisuje pudełeczka i wypełnienia specjalne formularze, a następnie wszystko dostarcza do nadleśnictwa skąd owady przesyłane są dalej do Zakładu Ochrony Lasu. Zakład Ochrony Lasu oblicza czy ilość owadów, która pojawi się wiosną przyszłego roku będzie zagrażać trwałości lasu.

 

Tekst: Monika Marjańska