Asset Publisher Asset Publisher

Back

Mikołaj w mundurze

Mikołaj w mundurze

Inowrocławscy policjanci, strażacy, strażnicy leśni i strażnicy miejscy zapraszają wszystkich do udziału w konkursie rysunkowym. Przedstaw jak może wyglądać MIKOŁAJ W MUNDURZE. Prace ocenimy i wylosujemy upominki. Pamiętaj, że mundur noszą nie tylko policjanci, strażacy, strażnicy i leśnicy.

Policjanci, strażacy, leśnicy i strażnicy miejscy proponują konkurs dla wszystkich, którzy mają pomysł na to, jak może wyglądać MIKOŁAJ W MUNDURZE. Pamiętaj, że mundur noszą też inne służby.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, których prace będzie można zakwalifikować do następujących kategorii wiekowych:

- do lat 7
- od 7  do 10,
- od 11 do 15,
- od 16 i więcej.

Swoje pomysły wykonane wyłącznie kredkami na kartkach formatu A4, na przodzie zaopatrzone w prawym dolnym narożniku pseudonimem autora, można przynosić lub przysyłać do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 13-15, pokój numer 108 do dnia 28 listopada 2021r. Na odwrocie pracy w zaklejonej kopercie należy umieścić kartkę i podać na niej swoje imię, nazwisko, wiek i telefon kontaktowy.

Organizatorzy inicjatywy podzielą prace na kategorie wiekowe i ocenią je. Oceniane będą: pomysłowość, humor, estetyka pracy. Komisja wyłoni laureatów, którzy otrzymają upominki. Najciekawsze prace będą upominkami dla seniorów z placówek na terenie powiatu inowrocławskiego z okazji tegorocznych Mikołajek.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji Konkursu, a także na ewentualne umieszczenie danych autora wskazanych w § 4 na materiałach profilaktycznych, które mogą być rozdysponowywane na terenie naszego powiatu i dalej. Nagrodzone prace mogą być wykorzystane przez Organizatorów jako materiał profilaktyczny. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław.