Asset Publisher Asset Publisher

Back

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE GNIEWKOWO

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE GNIEWKOWO

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ
W NADLEŚNICTWIE GNIEWKOWO

Pod zarządem Nadleśnictwa Gniewkowo znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych na mocy Zarządzenia nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji monitoringu wizyjnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”.

Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisówustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.(Dz. U. 2017 r. poz. 788 ze zm.).

Administratorem danych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.) jest Nadleśnictwo Gniewkowo, ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo tel. 52 3510 259 , www. gniewkowo.toryn.lasy.gov.pl.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.

Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy ODO.