Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nadleśniczy Stanisław Słomiński przeszedł na zasłużoną emeryturę

Nadleśniczy Stanisław Słomiński przeszedł na zasłużoną emeryturę

             Nadleśniczy Stanisław Słomiński po ponad 47 latach pracy w Lasach Państwowych przeszedł na zasłużoną emeryturę.


     Stanisław Słomiński swoją karierę zawodową rozpoczął w 1971 roku jako praktykant leśny w Nadleśnictwie Rytel leśnictwie Jakubowo, gdzie po ukończeniu stażu został zatrudniony jako podleśniczy. Kolejno pracował w leśnictwie Lutom, następnie w leśnictwie Jaty, gdzie w 1973 roku objął stanowisko leśniczego. W 1980r. ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu.
    Od stycznia 1978r. rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Przymuszewo, gdzie pełnił funkcję starszego instruktora p.o. adiunkta, następnie od 1983 roku –funkcję nadleśniczego terenowego, a od 1992 roku, po wejściu w życie ustawy o lasach, został powołany na stanowisko inżyniera nadzoru. W międzyczasie ukończył podyplomowe studia z zakresu gospodarki łowieckiej.
    W 1998 roku został powołany przez  Dyrektora RDLP w Toruniu - Janusza Kaczmarka na nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo. Przez ponad 20 lat pełnił funkcję kierownika jednostki. Zrealizował w tym czasie wiele zadań, projektów i inwestycji, efekty jego pracy widać gołym okiem.
     27 kwietnia 2018r., po ponad 20 latach pracy na stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo, inż. Stanisław Słomiński przeszedł na zasłużoną emeryturę. Był to dzień pełen emocji, wspomnień i wzruszeń. Nadleśniczego pożegnał Zastępca Dyrektora RDLP w Toruniu ds. gospodarki leśnej Pan Robert Paciorek wraz z całą załogą Nadleśnictwa Gniewkowo i zaproszonymi gośćmi.
    Ustępujący nadleśniczy serdecznie podziękował wszystkim za doskonałą współpracę w realizacji niełatwych zadań gospodarczych. Stwierdził, że zawsze mógł liczyć na odpowiedzialne i profesjonalne współdziałanie. Życzył pozostającym na posterunku wszelkiej pomyślności, szczęścia i zdrowia.